Skargi i wnioski

W celu złożenia skargi lub wniosku prosimy wypełnić poniższy formularz.

Jeżeli rozstrzygnięcie skargi nie jest zgodne z oczekiwaniem, można zgłosić swoje stanowisko do właściwych komórek administracji państwowej:

Ministerstwo Infrastruktury
Departament Gospodarki Morskiej
ul. Chalubinskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel: +48 22 583 85 70
fax: +48 22 583 85 71
email: SekretariatDGM@mi.gov.pl
www: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/departament-gospodarki-morskiej-dgm