Skargi i wnioski

W celu złożenia skargi lub wniosku prosimy wypełnić poniższy formularz.

Jeżeli rozstrzygnięcie skargi nie jest zgodne z oczekiwaniem, można zgłosić swoje stanowisko do właściwych komórek administracji państwowej:

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Departament Gospodarki Morskiej
Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
fax: +48 22 583 85 71
email: SekretariatDGM@mgm.gov.pl
www: https://www.mgm.gov.pl/gospodarka-morska/149-praca-na-statkach-morskich