Crewing

Nasza firma specjalizuje się w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych załóg. Oferujemy specialistów na każde stanowisko oraz na wszystkie typy i wielkości statków.

W zakresie usług związanych z załogami oferujemy:

SERWIS

Oferujemy wysoki profesjonalizm, który w połączeniu z wizytami na statkach naszych klientów oraz bieżącą wymianą komunikacji pozwala osiągnąć wymagane standardy.

Oferujemy między innymi: