Polityka prywatnści

Polityka prytwaności - ochrona danych osobowych

Administratorem Danych jest (zwany dalej Agencją):
FOR YOUR FLEET SERVICE
BARTOSZ FREILICH, PAWEŁ FLANTOWICZ S.C.
NIP: 9552329866, REGON: 321180373
ul. Mickiewicza 48/U3
70-386 Szczecin
Poland

Cel przetwarzania

Drogi Użytkowniku w momencie gdy wypełnisz ten formularz rozpoczniemy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Celem przetwarzania tych danych jest pośrednictwo w zatrudnieniu.

Źródła danych osobowych

Źródłem Twoich danych osobowych jest dla nas formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem https://application.fyfservice.com oraz dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie podczas kontaktów z naszą Agencją

Kategorie danych osobowych

Kategorie danych jakie podlegają przetwarzaniu w celu pośrednictwa pracy wynikają z następujących źródeł:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
 • Wzory umów zawieranych za pośrednictwem naszej Agencji z docelowym pracodawcą.
 • Niezbędne dane osobowe umożliwiające realizację umów jak na przykład dokumenty podróżne.

Na różnych etapach procesu pośrednictwa w zatrudnieniu będziemy potrzebować, różnego rodzaju danych. Wśród nich znajdą się:

 • Dane osobiste: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, narodowość, dane kontaktowe, fotografia.
 • Dane kontaktowe najbliższej osoby określonej przez Ciebie jako “In Case of Emergency”.
 • Dane dotyczące wyglądu zewnętrznego: wzrost, waga, rozmiar obuwia i odzieży, kolor oczu i włosów.
 • Dane dotyczące dokumentów podróżnych: paszport, wizy.
 • Dane dotyczące dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Historia zatrudnienia.
 • Dane niezbędne do podpisania umów jak np. numer konta bankowego.

Prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

Aby dokonać zmian w Twoich danych osobowych możesz skorzystać z formularza znajdującego się pod adresem https://application.fyfservice.com lub skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych.

Zawsze przysługuje Ci możliwość prawo do bycia zapomnianym, czyli na Twoje życzenie trwale usuniemy wszelkie przetwarzane przez nas informacje dotyczące Twojej osoby. W tym celu skontaktuj się z Administratorem Danych bezpośrednio.

Jeżeli będziesz chciał skorzystać z prawa do bycia zapomnianym a zostałeś zatrudniony za pośrednictwem naszej Agencji, dane osobowe, określone w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, muszą pozostać w przetwarzaniu przez naszą Agencję. Pozostałe dane osobowe, nieokreślone w/w ustawie zostaną trwale usunięte.

Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

Aby zrealizować cel jakim jest pośrednictwo w zatrudnieniu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom mającym swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Przekazanie Twoich danych poza Unię Europejską zabezpieczone jest pod względem technicznym jak i prawnym (zgodnym ze standardowymi klauzulami umownymi o ochronie danych osobowych zatwierdzonymi przez Komisję Europejską).

Profilowanie danych osobowych

Na żadnym z etapów przetwarzania danych nie stosujemy automatycznego profilowania danych osobowych. Oznacza to, że zawartość danych osobowych nie jest analizowana przez oprogramowanie komputerowe i decyzje dotyczące Twojej osoby nie są podejmowane w sposób automatyczny.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres:

 • W przypadku gdy doszło do zatrudnienia za pośrednictwem naszej Agencji - 10 lat od ostatniego zatrudnienia.
 • W przypadku gdy nie doszło do zatrudnienia - 5 lat.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).